• Allinge
  • Sandvig
  • Allinge
  • Vang
  • Solnedgang
  • Solnedgang

 

Største skov

Almindingen er Danmarks tredjestørste skov 
og er på ca. 25 kvadratkilometer.

Bornholm har samlet ca. 21 % skov og er dermed Danmarks skovrigeste amt.

Bornholm Bornholmerguiden