• Solnedgang
  • Sandvig
  • Allinge
  • Vang
  • Solnedgang
  • Allinge

 

Første silderøgeri

I 1886 byggede brødrene Koch det første silde­røgeri på Bornholm i Gudhjem.

Skikken kom hertil fra Christiansø, hvor nogle skotske lejesoldater
havde røget sild i deres åbne skorstene.

Bornholm Bornholmerguiden